Pobaltím a Petrohradem do Moskvy


Chrám Vasilije Blaženého

 

"Je vystavěn stupňovitě jako Babylonská věž a vrcholí majestátní, duhově zbarvenou  a členitou helmicí s kupolí, která je kolem dokola obklopena na všech stupních stavby mnoha menšími kupolemi a helmicemi, z nichž se ani jedna nepodobá žádné jiné a jsou rozestavěny po celé stavbě bez ladu a skladu," tak popisuje chrám Vasilije Blaženého básník Michail Jurevič Lermontov na počátku 19. století. Tuto svéráznou stavbu, s niž si všichni alespoň trochu zběhlí turisté ihned asociují Moskvu, by sotva kdo dokázal popsat výstižněji.