Pobaltím a Petrohradem do Moskvy


Kreml

"Kníže Jurij vyjel na vysoký břeh řeky, popatřil očima svýma do všech stran, na tento břeh i na onen, na světlé háje, na obdělaná pole, na bohaté vesnice. I viděl kníže, že tato místa jsou dobrá, a pomyslel si: skutku, zde bude stát hradiště do tří rohů vystavěné." Tolik květnatý popis jedné z pověstí o založení Kremlu.

Kreml byl postupně rozšířen až na rozlohu 28 ha a stále si zachovával trojúhelníkový tvar, daný dispozicí mezi řekou Moskvou a jejím přítokem Něglinnaja, i když ta později zmizela v podzemním kanálu. Od Kremlu, který po staletí byl a dnes znovu je světským a duchovním centrem celé země, se do půlkruhu rozrůstalo vlastní město. Na nejvyšším místě Kremlu se dnes nachází podivuhodný soubor sakrálních staveb. Viděli jsme zde: centrální katedrálu Zesnutí Bohorodičky, chrám Zvěstování Bohorodičky, Archandělský chrám, chrám Uložení relikvií oděvu Bohorodičky a chrám Dvanácti apoštolů. Taky jsme viděli Zvonici Ivana Velikého a Broušený palác. Při procházce po limitované turistické trase nelze přehlédnout Velký zvon (Car-kolokol) a dělo zvané Car-puška.