Pobaltím a Petrohradem do Moskvy


Novoděvičí klášter

Největší a nejkrásnější moskevský klášter byl založen roku 1524 a v posledních letech byl důkladně restaurován. V 17. století patřily ke klášteru obrovské polnosti. Po pokusu o svržení cara Petra Velikého v roce 1689 tu až do své smrti v roce 1704 žila ve vyhnanství jeho nevlastní sestra Sofie Alexajevna.

Zdaleka viditelná je především zvonice z roku 1690, vysoká 72 m. V chrámu Zesnutí Bohorodičky - barokní budově z konce 17. století - se konají bohoslužby. Hlavní klášterní chrám Smolenské Matky boží z let 1524 - 1525 krášlí 5 zlatých kupolí, které tvoří kontrast k prostým bílým zdem. V interiéru je krásný ikonostas.