Pobaltím a Petrohradem do Moskvy


Rudé náměstí

V ruském názvu Rudého náměstí se skrývá dvojí význam: jednak jeho červená barva, jednak krása, což byl původní význam starého ruského slova Krásnyj. Náměstí bývalo kdysi tržištěm, a za carských dob posloužilo jako shromaždiště vzbouřenců proti carovi. Před chrámem Vasilije Blaženého vidíme vyvýšené místo. Odtud se lidu vyhlašovala carská rozhodnutí a tady se rovněž konaly veřejné popravy. Petr Veliký tu nechal setnout hlavy vzbouřeným střelcům, což byla privilegovaná vojenská jednotka, a Stěnka Razin, vůdce lidového povstání, tu byl veřejně rozčtvrcen. Rudé náměstí je dnes opět místem politických demonstrací a vojenských přehlídek ke Dni vítězství 9. května, oproti sovětské éře zredukovaným, ale přesto dostatečně pompézních. Letos v roce 2008 nový prezident Ruska Medvěděv uspořádal vojenskou přehlídku jako za SSSR.

Prostranství o rozloze 60.000 m2 ohraničují z jedné strany červené hradby Kremlu a sousední Lenimovo mauzoleum z červené žuly a z druhé strany proslulý obchodní dům GUM. Směrem k řece zakončuje náměstí chrám Vasilije Blaženého a na opačné straně Tverská ulice a Historické muzeum.