Pobaltím a Petrohradem do Moskvy


Chrám Spasitele na krvi

Od roku 1997, kdy byl znovu otevřen pro veřejnost, se chrám Spasitele na krvi se svými mnoha kopulemi stal jedním z viditelnějších symbolů města. Chrám, jehož oficiální název zní chrám Kristova vzkříšení, byl postaven na paměť zavraždění cara Alexandra II., na kterého v roce 1881 spáchala skupina zvaná Vůle lidu atentát, a chrám se měl stát soukromou kaplí truchlení za cara.

Bolševici otevřeli dokořán bohatě zdobené dveře této úchvatné, nazdobenému dortu podobné stavby, jež však nebyla stavěna pro tisícovky návštěvníků, takže interiér brzy začal chátrat. Po uzavření kostelů, které ve třicátých letech 20. století nařídil Stalin, se kostel používal jako skladiště nejrůznějších věcí, od brambor až po divadelní kulisy. Desetiletí poškozování a zanedbávání ukončil restaurační program počátkem osmdesátých let, který byl na to, že ještě stále trvalo období k náboženství značně přehlíživé, velmi progresivní. Dnes je tento chrám známý nejvíc tím, že se stavěl 24 a opravoval 27 let, ale ujít byste si ho neměli nechat - stěny zdobí sedm tisíc metrů čtverečních mozaiky, jejímiž autory je více než třicet umělců. Na místě atentátu je mramorová busta Alexandra. Pokud je však váš rozpočet napjatý, postačí vám okukovat nádhernou ukázku barevného slohu ruského obrození, která je jediná svého druhu ve městě.

Několik faktů: na vnější fasádě je dvacet žulových desek, které zlatým písmem zaznamenávají hlavní události Alexandrovy vlády, věž je vysoká 81 m, nástěnné mozaiky asi do poloviny své výšky zobrazují výjevy z Nového zákona a 144 mozaikových erbů symbolizuje gubernie, kraje a města ruské říše v Alexandrových dobách, které se společně oplakávaly cara.

Viz. průvodce Lonely Planet


Fotogalerie: Chrám Spasitele na krvi

/album/fotogalerie-chram-spasitele-na-krvi/obrazek0027-jpg1/
/album/fotogalerie-chram-spasitele-na-krvi/obrazek0029-jpg/
/album/fotogalerie-chram-spasitele-na-krvi/obrazek0031-jpg1/
/album/fotogalerie-chram-spasitele-na-krvi/obrazek0032-jpg1/
/album/fotogalerie-chram-spasitele-na-krvi/obrazek0033-jpg1/
/album/fotogalerie-chram-spasitele-na-krvi/obrazek0034-jpg1/

—————